16 listopada w Wilnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Dobre demokratyczne rządy i demokracja deliberatywna. Nagroda Europejskiego Znaku Doskonałości Zarządzania (ELoGE).


Polska należy do grupy 17 państw UE które realizują w samorządach lokalnych cykliczny proces samooceny 12 zasad dobrego rządzenia. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce. Koordynatorką procesu ELoGE w Polsce jest Marlena Moliszewska-Gumulak Dyrektor ds. rozwoju FRDL. We wrześniu 2023 r. podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy w Warszawie poznaliśmy laureatów nagrody ELoGE: Powiat Tarnogórski, Miasto Tarnowskie Góry, Miasto Andrychów i Gmina Strawczyn.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Polska delegacja na zaproszenie władz Litwy uczestniczyła w Konferencji


Krystyna Kosmala, Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa oraz Tadeusz Tkaczyk, Wójt Gminy Strawczyn obok znamienitych gości: Sigita Ščajevienė, Wiceminister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Mindaugas Sinkevičius, Przewodniczącego Związku Gmin Litewskich, Burmistrza Gminy Jonava na Litwie, Eglė Juozapavičienė, Przewodnicząca Litewskiego Związku Lokalnego, Claudia Luciani - Dyrektor, Dyrekcja ds. godności ludzkiej, równości i zarządzania, Dyrekcja Generalna ds. demokracji i godności ludzkiej, Rada Europy wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. Rozwiązywanie problemów. Wyzwania i dzielenie się wiedzą. Zalecenia. Panel moderowała Vita Juknevičienė, Doradca ds. nauki i innowacji, Litewska Rada ds. Badań Naukowych

W trakcie debaty dyskutowano o dobrych lub złych doświadczeniach we wdrażaniu zasad dobrego rządzenia szczególnie partycypacji, efektywności, otwartości i przejrzystość oraz o tym, czy udział w ocenie ELoGE pomaga gminom zidentyfikować ich mocne i słabe strony.

Istotną częścią dyskusji była próba odpowiedzi na pytanie: Jakie formy zaangażowania i uczestnictwa obywateli, które są obecnie stosowane, są najbardziej skuteczne w samorządach i dlaczego. Samorządy litewskie i polskie miały okazję zaprezentować dobre przykłady partycypacji obywatelskiej w swoim kraju i samorządzie i zastanowić się jakie są główne wyzwania w realizowaniu jednej z kluczowych zasad dobrego rządzenia - partycypacji. Bardzo ważną kwestią okazała się nie tylko partycypacja z mieszkańcami ale też skuteczny sposób konsultowania decyzji z pracownikami danego urzędu.

Ważną częścią całej konferencji było przedstawienie badań i wniosków na temat wprowadzania i zasad realizowania demokracji deliberatywnej w Litwie, Polsce i innych krajach Europejskich. To wyzwanie i też nowa forma podejmowania decyzji w samorządach i małych społecznościach zgodnie z przyjętymi we wrześniu 2023 roku Standardami Rady Europy dotyczącymi zasad dobrych rządów demokratycznych i demokracji deliberatywnej (Zalecenie CM/Rec(2023)5 w sprawie zasad dobrych rządów demokratycznych przyjęte przez Komitet Ministrów 6 września 2023 r. na 1473. posiedzeniu zastępców ministrów oraz Zalecenie CM/Rec(2023)6 w sprawie demokracji deliberatywnej - przyjęte przez Komitet Ministrów 6 września 2023 r. na 1473. posiedzeniu zastępców ministrów). Prezentację nowego zalecenia Rady Europy w sprawie zasad dobrych rządów demokratycznych i jego uzasadnienia przedstawiła podczas swojego wystąpienia Sigrid Stokstad, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Publicznego i Międzynarodowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Oslo - ekspert Rady Europy. Zaś prezentację nowego zalecenia Rady Europy w sprawie demokracji deliberatywnej przedstawił w swoim wystąpieniu Yves Dejaeghere, Dyrektor wykonawczy Federation for Innovation in Democracy Europe - ekspert Rady Europy

Udział w konferencji był dla polskich przedstawicieli wyjątkową okazją na zaprezentowanie swoich praktyk dobrego rządzenia ale też poznania wyzwań i działań, jakie realizują litewskie samorządy przy niezwykłym zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Litwie. Obecna podczas konferencji Agnė Bilotaitė Minister Spraw Wewnętrznych Litwy wręczyła statuetki 39 samorządom, które pozytywnie przeszły proces oceny ELoGE czyli spełnienia 12 zasad dobrego rządzenia.

Delegacja polska w składzie: Krystyna Kosmala, Starosta Powiatu Tarnogórskiego, Tomasz Żak, Burmistrz Andrychowa oraz Tadeusz Tkaczyk, Wójt Gminy Strawczyn, Aleksandra Gajda, Sekretarz Miasta Tarnowskie Góry, Barbara Machura, Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego, Agnieszka Gierszewska, Dyrektor Biura Burmistrza Andrychowa, Sabina Kołodziej, Specjalista ds. organizacji Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. rozwoju FRDL.

Serdecznie dziękujemy za obecność!

Relacja w TVP Wilno
Relacja na Facebooku Agnė Bilotaitė, Minister Spraw Wewnętrznych Litwy


Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które są weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.