W dniach 13 - 15 października br. odbyło się międzynarodowe szkolenie w Sofii w ramach projektu COMPASS - competencies supporting youth innovative entrepreneurship Erasmus+, organizowanego przez partnera projektu  Fondatsiya za Reforma v Mestnoto Samoupravlenie, w którym udział wzięli przedstawiciele FRDL MISTiA.

W ramach szkolenia zrealizowaliśmy następujące tematy:

  • Profilowanie i benchmarking przedsiębiorców;
  • Umiejętności i postawy przedsiębiorcze;
  • Ankieta samooceny kompetencji przedsiębiorczych;
  • Umiejętności XXI wieku.

Projekt skupia się na wymianie wiedzy i doświadczeń miedzy partnerami z Polski - FRDL MISTiA, Bułgarii- Fondatsiya za Reforma v Mestnoto Samoupravlenie, Republiki Czeskiej- EduZentrum i Słowacji- Pedal Consulting s.r.o w zakresie edukacji młodzieży, wspierającej rozwój przedsiębiorczości, innowacji i aktywności.

#ErasmusPlus