15 marca 2021 r. został ogłoszony nabór na innowacje w obszarze włączenia społecznego w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego”

Masz pomysł na innowacje wspierające włączenie społeczne?

Nie czekaj, zgłoś się po grant!

Nabór wniosków na innowacje społeczne realizowany jest w ramach projektu partnerskiego „Inkubator Włączenia Społecznego” realizowanego przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zapraszamy do konkursu wszystkich, którym bliska jest tematyka wykluczenia społecznego. Poszukujemy rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze włączenia społecznego i będą wsparciem dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.

CO OFERUJEMY?

 • Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej wysokości 49.000zł (max. 100.000zł).
 • Pokrycie 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.
 • Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
 • Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów księgowych).
 • Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których zweryfikujemy Wasz pomysł i pomożemy w wypełnieniu wniosku.
 • Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem Innowacji.
 • Wsparcie pomostowe – jeśli Wasz wniosek nie przejdzie pozytywnie oceny merytorycznej, a ma w sobie potencjał do rozwoju.
 • Kontakt w dogodnej dla Was formie: email, telefon, spotkania online (ZOOM, Skype itp.).

GDZIE ZNALEŹĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I GENERATOR WNIOSKÓW

Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze

ZAPRASZAMY!

W sprawie naboru można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: iws@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34.

TO WARTO WIEDZIEĆ!

 • Projekt ma charakter ogólnopolski.
 • Nabór ma charakter ciągły.
 • Wniosek przejdzie trzystopniowy proces oceny: formalnej, merytorycznej i strategicznej.
 • O rezultatach każdego z etapów oceny będziecie informowani na bieżąco.
 • Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą się na liście rankingowej będą wraz z Inkubatorem opracowywać Specyfikację Innowacji, a następnie podpiszą Umowę o powierzenie grantu.

Zapraszamy do zapoznania się z Procedurami projektu „Inkubator Włączenia Społecznego”, które uwzględniają wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu oraz dokumenty obowiązujące w trakcie realizacji projektu.