Powoli kończymy najnowszą edycję Rankingów Gmin FRDL. Po raz kolejny poznaliśmy najlepsze gminy w całym kraju.


Rankingi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego są corocznie przygotowywane przez Ośrodki Regionalne FRDL we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi.

Główny Urząd Statystyczny jest oficjalnym partnerem inicjatywy. Udział w Rankingach jest całkowicie bezpłatny. Celem rankingów jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Co wyróżnia nasze Rankingi to to, iż podstawą oceny zbiorczej są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. Ocenie poddajemy takie czynniki jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny.

– Dane czerpiemy ze statystyk publicznych, których przygotowanie jest niezależne od nas. Na podstawie tych danych w oparciu o 16 wskaźników, które odnoszą się do trzech ładów rozwojowych każdej wspólnoty samorządowej, ładów środowiskowego, społecznego i gospodarczego – mówi Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu (w województwie śląskim kategoria miast na prawach powiatu została wyodrębniona ze względu na duże skupisko tych miast w województwie). Wiele gmin zmienia swoje miejsca w rankingach, ale jest też wiele takich które rok po roku powtarzają swój sukces.

– Opublikowane przez nas wyniki świadczą o tym, że nasz Ranking "żyje", wiele gmin w naszym województwie zmieniło swoje miejsca w stosunku do roku ubiegłego - mówi Iwona Szablewska, Dyrektor lubuskiego Ośrodka FRDL.

– Często jest tak, że nie sztuką jest jednorazowo zdobyć tytuł, ale go utrzymać. Wymaga to działań długookresowych, przeważnie trwających dwie lub trzy kadencje. Taką wieloletnią pracę chcemy szczególnie doceniać - mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

A jak swój udział w wydarzeniu komentują uczestnicy Rankingów?

– Każdy Ranking wnosi coś nowego. Daje nam nowe spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Poza tym można zmierzyć się chociażby z osiągnięciami innych. Korzystać z wzorców, które już istnieją. Każdy Ranking uczy pokory. Najgorzej jest spocząć na laurach. Staramy się wyciągać wnioski z rankingów, po to, by na przyszłość nie popełniać błędów - mówi Wacław Jacek Adamczyk, Burmistrz Białej Rawskiej (woj. łódzkie) – gminy, która w tym roku zanotowała największy awans w Rankingu.

– Rozwój zrównoważony to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny, partnerski, to jest wzajemne rozumienie się samorządu, biznesu i mieszkańców, a przede wszystkim zrozumienie wszystkich potrzeb mieszkańców – mówi wójt gminy Walce (woj. opolskie) Marek Śmiech. 

– To ważne dla nas wyróżnienie, gdyż pod uwagę brane są bardzo konkretne kryteria, które świadczą o tym jak rozwija się dane miasto czy gmina. W przypadku Katowic podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Dziękuję Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz partnerowi merytorycznemu rankingu - Urzędowi Statystycznemu w Katowicach za zaangażowanie w rozwój samorządu i troskę o niego. Ranking daje możliwość weryfikacji, czy wszystko idzie we właściwym kierunku - mówił Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Niezależnie od miejsca w zestawieniu każdorazowo gala wręczenia naszych statuetek to również ważne miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Gale organizujemy we współpracy z lokalnymi samorządami, udział w takim spotkaniu to każdorazowo święto demokracji lokalnej.

– Ranking gmin jest doskonałą okazją do podziękowania każdej gminie za jej wkład w rozwój naszych regionów. Prezentowane zestawienia pokazują różnorodność i bogactwo naszych województw. To chwila refleksji nad naszymi osiągnięciami i wyzwaniami. To taki moment kiedy doceniamy trud, zaangażowanie i pasję, jaką wkładają Państwo w codzienny rozwój swoich społeczności – mówi Robert Żarkowski, Dyrektor Ośrodków FRDL w Szczecinie i Bydgoszczy.

– Rankingi rankingami, ale najważniejszy jest wzrost komfortu życia nie tylko mieszkańców wielkich metropolii, również mniejszych miejscowości – podsumował inicjatywę Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski podczas podsumowania Rankingu w Lublinie.

Ostatni tegoroczny Ranking odbędzie się 30 stycznia w Poznaniu (po raz pierwszy w Wielkopolsce), ale już całkiem niedługo spotkamy się ponownie, gdyż nasze zaangażowanie przy tej inicjatywie, podobnie jak praca na dobre miejsce w zestawieniu trwa cały rok.

Więcej informacji