W ramach dbania o rozwój zawodowy i usprawnienia swojej pracy zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń, przygotowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

To prawie 100 tematów, które spełnią wymagania każdego specjalisty, pracującego w jst.

W tym miesiącu w sposób szczególny zapraszamy na szkolenia z zakresu zmian w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Na nasze spotkania zaprasza ekspert, radca prawny Marcin Adamczyk. 

Propozycje te, to jedynie fragment naszej oferty, przygotowanej z myślą o potrzebach pracowników jednostek samorządowych. Pełną ofertę znajdą Państwo na stronach nowego katalogu szkoleń oraz na naszej stronie w zakładce szkolenia/szkolenia otwarte.

 W tym miesiącu polecamy następujące szkolenia:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE, RODO, KPA

16 - 19 listopada
KURS kancelaryjno-archiwalny II stopnia. Zapraszamy na kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia dla archiwistów zakładowych. Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie 

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
17, 22, 26 listopada
KURS: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami trwałymi w świetle obowiązujących przepisów. Program koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów występujących w zakresie zarządzania środkami trwałymi.

19 listopada
Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2021 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych – SZKOLENIE HYBRYDOWE (ONLINEŁÓDŹ)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
9 listopada
Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - SZKOLENIE HYBRYDOWE (ONLINEŁÓDŹ

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, DROGI
26 listopada
Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości. Ocena prawidłowości wykonania operatu podczas weryfikacji jego treści przy odbiorze przez zamawiającego - SZKOLENIE HYBRYDOWE (ONLINE WARSZAWA)

OŚWIATA
15, 16, 17 listopada
KURS Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym Podczas 3 dni szkoleniowych usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań oświatowych, za które odpowiedzialny jest wydział/referat edukacji, samodzielne stanowisko ds. oświaty, jednostki ZEAS i CUW 

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZ UE
4, 5, 8 listopada
KURS: Specjalista ds. funduszy UE - nowy okres programowania 2021-2027 Pierwsza część (Dzień I) obejmuje metodologię projektową, zarządzania projektem oraz zagadnienia związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Część druga (Dzień II i III) dotyczy Nowego Okresu Programowania UE na lata 2021-2027

Zapraszamy do poszukiwania interesujących Państwa tematów i zgłaszania się na nasze spotkania.
W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym ośrodkami FRDL.