Robert Krupowicz - Burmistrz Goleniowa Laureatem wyróżnienia w kategorii: WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ za inicjatywę w zakresie przebudowy Kompleksu dworcowego – nowej przestrzeni dla organizacji społecznych i Projektu "Otwarte Bramy" w ramach VI edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego za 2021 rok.

Kompleks dworcowy – nowa przestrzeń dla organizacji społecznych 

Koszt inwestycji to ok. 24,5 mln zł, z czego aż 85%, czyli ok. 21 mln zł, pozyskaliśmy z unijnego programu wspierającego rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którego Goleniów jest częścią. Ze środków unijnych remontujemy także sąsiadującą z dworcem dawną rampę kolejową, w której będzie nowa siedziba teatru „Brama” oraz wieżę ciśnień, w której znajdzie się instytucja kulturalna „Twierdza Design” mówi Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa.

Obiekt ma być gotowy jesienią 2021 roku. Warta ok. 24,5 mln zł inwestycja jest jedną z największych w historii miasta. Centralnym punktem nowego dworca kolejowo-autobusowego będzie nowoczesny budynek o powierzchni ponad 500 m2. Przeszło połowę przestrzeni zajmą kasy biletowe, punkt informacyjny, przestronny hol i poczekalnia, sklepy, kawiarnia i toalety. Hol wyposażony będzie w nowoczesne tablice teleinformatyczne i biletomaty, a na zewnątrz budynku zamontowany zostanie interaktywny infokiosk z rozkładami jazdy i informacjami dla podróżnych. W drugiej części obiektu znajdzie się nowa siedziba goleniowskiej straży miejskiej. 

Pojawią się też nowe ciągi piesze, mała architektura, oświetlenie, a wzdłuż ulicy Dworcowej wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, a co za tym idzie - pojawią się stojaki na rowery. Także pod zadaszeniami, do przypięcia roweru przystosowane zostaną też zresztą słupki rozgraniczające ciągi komunikacyjne. Co ważne, ingerencja w już istniejące tam tereny zielone ma być ograniczona do niezbędnego minimum,

Ilustacja: Materiały Gminy Goleniów

Na dachu budynku zamontowane zostaną ekologiczne panele fotowoltaiczne, które zaopatrywać będą dworzec w energię elektryczną pozyskiwaną z promieniowania słonecznego. Obiekt połączony będzie także z obszerną wiatą rozświetlaną diodami LEDmówi kierownik robót Karolina Brot z firmy Prime Construction, która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Ilustracja: Materiały Gminy Goleniów

Otwarte Bramy - projekt zagospodarowania centrum Goleniowa

Projekt „Otwarte Bramy”, ma pokazać mieszkańcom i turystom, że miasto otwarte jest na turystykę, rzekę, zieleń. Celem inwestycji jest modernizacja i przebudowa terenów położonych wzdłuż istniejącego szlaku turystycznego w Goleniowie, który przebiega przez centralną część miasta, w obrębie historycznego starego miasta. Teren inwestycji charakteryzuje się bogatym środowiskiem kulturowym i poznawczym w postaci wielu cennych zabytków. Planowane prace w większości zakładają utrzymanie istniejących ciągów komunikacyjnych i placów. 

Zaprojektowano w jednolitej, spójnej estetyce nowe posadzki, ławki, place zabaw i ćwiczeń z indywidualnymi miękkimi nawierzchniami, rampy, schody terenowe, przebudowano zieleń, wprowadzono indywidualne, podkreślające istotne elementy projektu oświetlenie (w tym oświetlenie murów miejskich), rzeźby terenowe, toaletę. Wcześniej były to niespójne, zaniedbane tereny nie zachęcające do „życia zewnętrznego” w mieście. Obecnie cały szlak jest pełen ludzi – spacerowiczów, sportowców, dzieciaków.

Źródła: Projekty Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Zachodniopomorskiego, Wunsch Projekt, portal Infoludek.pl, Goleniów Nasze Miasto, zdjęcia: materiały gminy Goleniów.