12 czerwca 1981 roku, na seminarium „Doświadczenie i przyszłość” (którego Jerzy Regulski był współzałożycielem) zaprezentowano dokument (autorstwa J. Regulskiego, P. Burego, A. Jewtuchowicz i G. Markowskiego) pod tytułem „Samorządne władze terenowe w zreformowanym ustroju gospodarczym PRL”. Dokument ten uznawany jest za programową wykładnię późniejszych prac nad reformami samorządowymi.

I w tym dokumencie, w punkcie 2.2.4 czytamy: „Oparcie budżetu władz lokalnych na dotacjach z budżetu centralnego oraz partycypacje zakładów przemysłowych w inwestycjach miejskich zlikwidowały zainteresowanie władz w podejmowaniu własnych działań, które przyczyniłyby się do rozwoju społecznego lub gospodarczego danego obszaru. Skierowało to uwagę władz jedynie na wysiłki dla uzyskania wyższej dotacji lub lokalizacji nowej inwestycji przemysłowej. Drogą do tych »sukcesów« były tylko dobre stosunki w aparacie władzy. System ten doprowadził do patologii władz szczebla terenowego, przejawiającej się w ignorancji rachunku ekonomicznego, a często i zdrowego rozsądku”.

Naszym zdaniem propozycje zawarte w „Polskim Ładzie” niebezpiecznie powracają do tego modelu.

W załączeniu publikujemy oświadczenie FRDL w sprawie konsekwencji propozycji zawartych w „Polskim Ładzie” dla samorządu terytorialnego.

Oświadczenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w sprawie konsekwencji propozycji „Polskiego Ładu” dla samorządu terytorialnego (plik w formacie pdf)