Rada Europy opublikowała właśnie narzędziownik przygotowany przez ekspertów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego pt. Strategiczne planowanie lokalne (Strategic municipal planning). Jesteśmy niezwykle dumni, że polskie doświadczenia wzmacniania samorządów lokalnych, zgromadzone przez naszą Fundację posłużą jako przykład dla innych krajów. 

W narzędziowniku nasi eksperci prezentują, jak strategia rozwoju gminy może łączyć ze sobą różne potrzeby mieszkańców i interesariuszy. Opracowanie kompleksowego, strategicznego planu rozwoju może pomóc w kształtowaniu takiej polityki lokalnej, w ramach której gmina podejmuje decyzje w sposób odpowiedzialny, otwarty i przejrzysty, z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb obywateli oraz z zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług publicznych.

Doskonale wiemy, że zaspokajanie potrzeb wszystkich mieszkańców bywa niezwykle trudne i może prowadzić do lokalnych konfliktów. Dlatego w publikacji prezentujemy konkretne narzędzia partycypacyjnego tworzenia długoletnich planów rozwoju społeczności lokalnych. 

Narzędziownik w języku angielskim, autorstwa dr Cezarego Trutkowskiego, Wojciecha Odzimka i Roberta Żarkowskiego dostępny jest do pobrania na stronie Rady Europy. W publikacji wykorzystano również materiały, które nasza Fundacja wypracowała podczas projektów rozwojowych realizowanych w Ukrainie (DOBRE).