Przygotowania do kolejnej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego już trwają. 19 stycznia zebrała się Kapituła Nagrody. Termin przesyłania zgłoszeń to 15 marca b.r.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły: dr Tomasz Majda, dr Adam Kowalewski, Joanna Erbel, prof. Joanna Regulska oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski, który jest nowym członkiem kapituły. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele FRDL: dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu, Marlena Moliszewska-Gumulak - Dyrektor ds. rozwoju i Monika Ziółkowska.

W 2023 roku konferencja, na której wręczone zostaną Nagrody im. Jerzego Regulskiego odbędzie się 16 czerwca w Łodzi. Kandydatów w kategorii wzmacnianie samorządności terytorialnej zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Kandydaci w kategorii kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zgłaszani są przez Towarzystwo Urbanistów Polskich lub inne instytucje za jego pośrednictwem.

Ważnym elementem tegorocznej konferencji będzie prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad raportem już trwają. Wydarzenie będzie także okazją do dyskusji na temat bieżących problemów i wyzwań przed którymi stoją samorządy. Szczegółowy program konferencji już niebawem.

Więcej informacji