W czwartek (24.11) w Goniądzu ogłosiliśmy wyniki drugiego Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Organizowaliśmy go wspólnie z Urząd Statystyczny w Białymstoku oraz przy uprzejmości Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Ocenianych było 115 gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Liderem Rankingu Gmin 2022 Województwa Podlaskiego zostało Miasto Wysokie Mazowieckie.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu - Białystok, Łomża, Suwałki.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.


Laureaci Rankingu

Lider Województwa
 1. Wysokie Mazowieckie (gmina miejska) Miasto Wysokie Mazowieckie
 2. Mielnik (gmina wiejska) Gmina Mielnik
 3. Sejny (gmina miejska) 

Gminy Miejskie
 1. Wysokie Mazowieckie
 2. Sejny
 3. Brańsk 

Gminy Wiejskie
 1. Mielnik 
 2. Suwałki Gmina Suwałki
 3. Juchnowiec Kościelny Juchnowiec Kościelny

Gminy Miejsko-wiejskie
 1. Choroszcz
 2. Wasilków Miasto i Gmina Wasilków
 3. Supraśl

Gminy o liczbie mieszkańców poniżej 3000
 1. Mielnik
 2. Białowieża Gmina Białowieża
 3. Płaska Gmina Płaska

Gminy o liczbie mieszkańców 3000 - 4500
 1. Brańsk
 2. Puńsk Gmina Puńsk
 3. Narewka Gmina Narewka

Na ogłoszeniu wyników Rankingu obecne były niemal wszystkie gminy województwa podlaskiego. Było nam bardzo miło się z Państwem spotkać. 

Dziękujemy Marszałkowi Arturowi Kosickiemu oraz Wojewodzie Podlaskiemu za objęcie Rankingu Patronatem Honorowym.

Nasze podziękowania kierujemy również do:

Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Banku Gospodarstwa Krajowego

TVP3 Białystok

Polskiego Radia Białystok

Kuriera Porannego - poranny.pl

Gazety Współczesnej

Serwisu Administracyjno-Samorządowemu

Więcej relacji:

https://bialystok.tvp.pl/.../najlepsze-gminy-w...

https://poranny.pl/samorzad-wlasnie.../ar/c1-17072607