prof. dr hab. Krzysztof Surówka, współtwórca i doradca merytoryczny Forum Skarbników JST Małopolski, członek Rady Uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

- 30 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby zorganizować Forum Skarbników dla przedstawicieli gmin małopolskich. Bardzo szybko przekształciło się ono w taką formułę, żeby mogli w nim brać udział również Skarbnicy z innych regionów. Uważam że to Forum spełniło i spełnia swoje zadania. Jest to taka platforma wymiany myśli pomiędzy Skarbnikami. Chodzi też o praktyczną pomoc. Bardzo interesujące jest to, że praktycznie na każdym spotkaniu Forum prowadzone są szkolenia oraz wykłady z bardzo aktualnej tematyki, która nurtuje tę grupę zawodową. To jest grupa zawodowa bardzo merytoryczna, to nie są politycy. To są osoby, które muszą znać przepisy prawne oraz radzić sobie w różnych sytuacjach. Często są w opozycji do władz samorządowych gmin, powiatów czy województw, bo stoją na straży przestrzegania prawa. Uważam, że Forum to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i jestem zaszczycony, że byłem jednym z jego współorganizatorów. 

Więcej o jubileuszu XXX-lecia Forum Skarbników JST Małopolski