Podczas V Krajowego Kongresu Sekretarzy zaprezentowaliśmy 2 raporty na podstawie kompleksowych badań sekretarzy. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszych publikacji.

SKUTECZNY URZĄD SAMORZĄDOWY 2021 RAPORT Z BADANIA SEKRETARZY JST

WPŁYW EPIDEMII NA DZIAŁALNOŚĆ JST

Przygotowaliśmy również materiały z najważniejszymi wnioskami z raportów.

Skuteczny urząd samorządowy - wnioski
Wpływ epidemii na działalność JST - wnioski

W zakładce raporty znajdują się również raporty w języku angielskim.

Realizacja badań została dofinansowana przez Radę Europy