Po raz pierwszy w województwie ogłoszono Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Przygotowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Kielcach. Pierwsze miejsce w województwie, jak i w kategorii gmina wiejska, zdobyła gmina Nowiny. W czwartek, 9 grudnia, w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się gala, podczas której łącznie przyznano w sumie 22 wyróżnienia.

W kategorii Lider Regionu - najlepsze gminy w województwie świętokrzyskim wygrały Nowiny. 

Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu została gmina Nowiny.

- Jestem bardzo rozemocjonowany. Rzeczywiście zawsze gmina Nowiny była postrzegana jako ta najlepsza wśród gmin województwa świętokrzyskiego, natomiast różnie to bywało w różnych rankingach. Natomiast w tym rankingu wzięto pod uwagę różne wskaźniki, obiektywne dane i faktycznie okazało się, że gmina Nowiny jest najlepszym miejscem do mieszkania – cieszył się wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

- To nagroda nie tylko dla mnie, ale i moich poprzedników, radnych, pracowników urzędu gminy i jednostek podległych oraz oczywiście dla mieszkańców, którzy także budują potencjał naszej gminy. To wasza nagroda, ja ją tylko odbieram – dodał.

Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej?

- Ranking na pewno będzie kontynuowany. To pierwsze takie wydarzenie w województwie świętokrzyskim, ale na pewno nie ostatnie, ponieważ jednym z celów jest to, by pokazywać zmiany w czasie – mówi Agnieszka Migoń, dyrektor Ośrodka Regionalnego Fundacji w Kielcach.

- Warto dodać, że wśród wyróżnionych najlepszych gmin w regionie cztery z nich to gminy wiejskie, a jedna miejsko-wiejska. To nie duże miasta zajęły tu pozycję. Dlatego myślę, że ranking będzie bardzo dobrym studium przypadków, ale też źródłem inspiracji dla wielu ekspertyz. Wszyscy ci, którzy nie dostali statuetki mają 365 dni, by pokazać dobrą pracę i w przyszłym roku nadrobić – dodaje dyrektor.

Podczas gali nie zabrakło senatora Krzysztofa Słonia. - Ten pierwszy ranking w naszym województwie to doskonały materiał roboczy dla samorządów, by mogły zobaczyć w jakim aktualnie miejscu się znajdują. To także możliwość porównania swoich osiągnięć. Uważam, że nie ma tu ani wygranych, ani przegranych. Wszyscy, którzy się w tym rankingu znaleźli mają szansę, aby poszukać swoich słabych i mocnych stron i wymienić doświadczenia – podkreślił senator.

Nagrody zostały przyznane w kategorii Lider Regionu, czyli najlepsze gminy oraz w trzech kategoriach – gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska.

W kategorii Gmina Miejska:
1. miejsce – Sandomierz
2. miejsce – Ostrowiec Świętokrzyskie
3. miejsce – Starachowice

W kategorii Gmina Miejsko-Wiejska:
1. miejsce Morawica
2. miejsce Połaniec
3. miejsce – Busko-Zdrój
4. miejsce – Daleszyce
5. miejsce – Sędziszów
6. miejsce – Ożarów
7. miejsce – Chmielnik

W kategorii Gminy Wiejskie:
1. miejsce – Nowiny
2. miejsce – Strawczyn
3. miejsce – Miedziana Góra
4. miejsce – Solec-Zdrój
5. miejsce – Łopuszno
6. miejsce – Górno
7. miejsce – Masłów
REKLAMA

W kategorii Lider Regionu (najlepsze gminy w województwie świętokrzyskim):
1. miejsce - Nowiny
2. miejsce – Morawica
3. miejsce – Strawczyn
4. miejsce – Miedziana Góra
5. miejsce – Solec-Zdrój.

Relacja powstała dzięki współpracy z gazetą "Echo Dnia", partnerem wydarzenia.
Autorzy: Miłosz Skiba, Paula Goszczyńska.

Więcej informacji