26 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Adamem Bodnarem. Wykład Pana Rzecznika zatytułowany „Główne wyzwania dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce – wnioski z kadencji RPO” zainaugurował nowy cykl spotkań organizowanych pod egidą Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego pt. „Prawa człowieka w Polsce – uwarunkowania, konteksty praktyka”.

Spotkanie z prof. Adamem Bodnarem cieszyło się wielkim zainteresowaniem, co potwierdza doniosłość problematyki praw człowieka i niesłabnące oczekiwanie, by się nią zajmować.

 

 

 

Polecamy również Państwa uwadze wykład Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Adama Bodnara:

 

 

Cykl „Prawa człowieka w Polsce…” to niezwykła okazja do spotkania i dyskusji na ważne społecznie tematy, ważne również z perspektywy samorządu terytorialnego, bowiem problematykę praw człowieka rozpatrywać będziemy właśnie z perspektywy roli, funkcji i zadań samorządu. Cykl ten jest zarazem zaproszeniem do współpracy z FRDL MISTiA, skierowanym do całej społeczności samorządowej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz terminami cyklu.