Ranking gmin jest doskonałą okazją do podziękowania każdej gminie za jej wkład w rozwój naszego regionu. Prezentowane zestawienie pokazuje różnorodność i bogactwo naszego województwa. To chwila refleksji nad naszymi osiągnięciami i wyzwaniami. Ranking gmin to taki moment kiedy doceniamy trud, zaangażowanie i pasję, jaką wkładają Państwo w codzienny rozwój swoich społeczności. Widzimy różnice w skalach naszych osiągnięć, ale również wartości, które nas jednoczą.

Każda gmina, niezależnie od swojej wielkości ma niepowtarzalną historię do opowiedzenia. Każda zasługuje na uznanie. Dzisiejsze zestawienie to nie tylko zbiorowa statystyka. To przegląd działań, które wpływają na jakość życia mieszkańców naszych gmin. Chciałbym serdecznie pogratulować każdej gminie. Wasze miejsce w rankingu to wynik ciężkiej pracy oraz skutecznego zarządzania zasobami. 

Jesteśmy tu dziś jako jedna wspólnota, która świętuje w różnorodności, a naszym wspólnym celem jest marzenie lepszego jutra. Dziękujemy Państwu, Wam samorządowcom za pracę, determinację i pasję, jaką wkładacie w rozwój swoich społeczności. 

Wszystkim gminom życzę owocnej współpracy na rzecz rozwoju naszego województwa!

Fragment wypowiedzi Roberta Żarkowskiego, Dyrektora Ośrodków Regionalnych FRDL w Szczecinie i Bydgoszczy podczas Gali Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 1.12.2023