Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z Wiednia otworzył zgłoszenia do szóstej edycji konkursu Nagród dla Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Awards). Europa staje przed coraz większymi wyzwaniami w zakresie polityki, gospodarki i klimatu. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest Partnerem konkursu.

Nagrody dla Innowacji w Polityce wyróżniają innowatorów z całej Europy, którzy tworzą bardziej demokratyczną, integracyjną i zrównoważoną przyszłość dla swoich społeczności, regionu i kraju. Innowacyjne projekty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy można zgłaszać do 15 listopada 2022 r. W tym roku będą one miały szansę wygrać w jednej z ośmiu kategorii:

  • Demokracja,
  • Ochrona klimatu,
  • Technologie dla demokracji,
  • Edukacja,
  • Sprawne zarządzanie,
  • Spójność społeczna,
  • Rozwój lokalny oraz
  • Innowacje partyjne.


W każdej kategorii zostanie wybranych dziesięciu finalistów, a wśród nich jeden zwycięzca, który zostanie ogłoszony na uroczystej gali w maju 2023 r. Zwycięskie projekty będą wybrane w styczniu 2023 roku przez ogólnoeuropejskie jury obywatelskie, składające się z 1000 osób. Finał odbędzie się w jednej ze stolic europejskich, na który zaproszeni zostaną wszyscy finaliści. Zwycięzcy będą mogli korzystać z platformy do dzielenia się swoim dobrymi praktykami a także nawiązywać inspirujące kontakty z politykami i decydentami z całej Europy.

Od uruchomienia w 2017 r., Nagrody dla Innowacji w Polityce uhonorowały 650 innowatorów i innowatorek, którzy zostali wybrani przez ponad 5 000 członków obywatelskiego jury. Autorzy inicjatyw mogą samodzielnie zgłosić swój projekt online, mogą zostać też nominowani przez każdego obywatela.

Dzięki Nagrodom politycy otrzymują inspiracje do usprawniania swojej pracy i wzmocnienia zaufania do demokracji. Co roku dostosowujemy kategorie Nagród, aby odzwierciedlić najbardziej palące wyzwania dla polityki i społeczeństwa. W tym roku wprowadzamy cztery nowe kategorie: Technologie dla Demokracji, Sprawne zarządzanie, Rozwój lokalny oraz Innowacje partyjne. Zachęcamy wszystkich do składania projektów oraz inspirowania innych do podobnych działań – mówi Edward Strasser, dyrektor generalny Innovation in Politics Institute.

Polska w ciągu 6 lat trwania inicjatywy zgłosiła największą ilość projektów ze wszystkich krajów europejskich, z których aż 58 znalazło się w finale konkursu. Polskie projekty trzykrotnie otrzymały główne nagrody w konkursie.

Aby zgłosić lub nominować projekt należy skorzystać z platformy: innovationinpolitics.eu/awards/

Instytut Innowacji w Polityce jest międzynarodową, pozarządową organizacją, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Dzięki międzynarodowej sieci biur i organizacji partnerskich w 16 krajach oraz współpracy z liderami politycznymi na wszystkich szczeblach, instytut już dziś buduje politykę przyszłości.

W Polsce inicjatywę wspierają: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, ośrodek THINKTANK, Stowarzyszenie 61, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja Wspomagania Wsi i Ashoka.