Zapraszamy na spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 11 lutego 2022

Temat spotkania: Obsługa klienta o szczególnych potrzebach: osoby z niepełnosprawnością słuchu w kontakcie z Urzędem/ Instytucją.

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać na temat obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Podczas spotkania przeanalizujemy raz jeszcze wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie objętym przedmiotem zajęć. 
  • Następnie w szczegółowy sposób omówimy potrzeby i bariery osób z niepełnosprawności słuchu oraz prawidłowe sposoby obsługi tych osób. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Prowadzący: Koordynator ds. Dostępności Cyfrowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Prowadzący: Dyrektor www.migam.org, prezes agencji pracy www.pracabezbarier.eu, członek rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Więcej informacji i zgłoszenia