FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji będzie prowadził proces budowy nowej Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego, przewidzianej na lata 2021-2030. 3 lipca b.r. podpisy pod stosowną umową złożyli: Wicedyrektor FRDL MISTiA Wojciech Odzimek, Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela i Wicestarosta Paweł Kobielusz. Prace będą obejmowały m.in. szczegółową diagnozę społeczno-gospodarczą powiatu, sondaż opinii publicznej, partycypacyjne sesje strategiczne z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych i gmin powiatu oświęcimskiego, szerokie konsultacje społeczne. Działania zaplanowano tak, aby cały proces zakończyć w bieżącym roku.