W ramach Inkubatora Włączenia Społecznego pierwsze projekty innowacyjne ruszyły z realizacją. Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do grona tych, którzy odważyli się zrobić mały krok w stronę dużej zmiany – nie zwlekaj!

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Innowacji będzie poświęcone wnioskom, które zostaną złożone do 30 listopada 2021!

Zgłoś się na konsultacje już dziś:  

Agnieszka Zańczak, FRDL POST, tel. 737 180 249, agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl 

Magdalena Szczudło, FRDL MISTiA, tel. 608 484 781, magdalena.szczudlo@mistia.org.pl 

Więcej informacji: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/informacje-o-naborze  

Jak rozumiemy włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Rozwiązania zgłaszane do Inkubatora, powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc. 

Poszukujemy pomysłów, które są całkowicie nowymi czy usprawniają już funkcjonujące rozwiązania. Mogą to być produkty, usługi, modele pracy, formy wsparcia czy aktywizacji, metody działania, sposoby komunikacji a także inspiracje zagraniczne z obszaru wsparcia grup wykluczonych.

Jak oceniamy innowacyjność rozwiązania?

Poszukujemy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób zmieniają wykorzystywane już rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

  • dajemy szanse na opracowanie i sprawdzenie w praktyce swojego autorskiego rozwiązania,
  • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji,
  • budujemy sieć kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
  • tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań,
  • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (uproszczone rozliczanie środków),
  • finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000zł - średnia wartość grantu to 49.000zł),
  • nie wymagamy wkładu własnego ze strony Wnioskodawcy (finansowego ani rzeczowego),
  • oferujemy zróżnicowane wsparcie: szkolenia, warsztaty czy sieciowanie z innymi innowatorami.

 

ZAPRASZAMY!

 

Inkubator Włączenia Społecznego to ogólnopolski projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.