To pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tematykę ekonomii społecznej! Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Ustawa o ekonomii społecznej to także element rządowego Programu Dostępność Plus, a konkretnie działania nr 43 - Spójna polityka społeczna na rzecz dostępności. 

Więcej informacji: Ustawa o ekonomii społecznej podpisana przez Prezydenta - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Pełny tekst ustawy