Lloyd Halverson - Koordynator współpracy międzynarodowej z ramienia Washington City/County Management Association napisał you sent us three outstanding Leaders/Delegates. Świętokrzyscy samorządowcy wzięli udział w wizycie studyjnej w Stanie Waszyngton w USA. O ich doświadczeniach będziemy mogliśmy posłuchać podczas panelu w ramach VII Krajowego Kongresu Sekretarzy.

Tematem wizyty była wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania w samorządzie terytorialnym. Świętokrzyscy samorządowcy swoje obserwacje z wizyty przekazali najpierw Członkom Świętokrzyskiego Forum Sekretarzy a teraz również Sekretarzom z całej Polski.

Podczas tegorocznego VII Kongresu Sekretarzy odbędzie się dyskusja: Amerykańskie doświadczenia w zarządzaniu samorządem terytorialnym. Wnioski i najlepsze praktyki.

Uczestnicy debaty:
Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kamienna;
Marian Buras, Burmistrz Gminy Morawica;
Hubert Dziadczykowski, Sekretarz Gminy Opatów;
Marcin Marzec, Burmistrz Gminy Sandomierz.

Panel moderować będzie Agnieszka Migoń, Dyrektor Ośrodka FRDL w Kielcach.