Podczas Konferencji samorządowej w Łodzi poznaliśmy laureatów Nagrody im. Regulskiego W kategorii „Wzmacnianie samorządności terytorialnej” nagrodę otrzymał Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla za organizację pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Miasta Przemyśl od pierwszego dnia agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie.


Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla od 2018 r., przedsiębiorca - informatyk, polityk - poseł na Sejm VIII kadencji, był członkiem Komisji: ds. Unii Europejskiej, Łączności z Polakami za Granicą, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Karpackiego. Pasjonat nurkowania, gór i nowoczesnych technologii.

Organizacja systemu pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy na terenie Przemyśl od pierwszego dnia agresji Federacji Rosyjskiej na suwerenne państwo ukraińskie była przedsięwzięciem bez precedensu. Osobą która wzięła na siebie odpowiedzialność za jego stworzenie i kierowanie nim jest Prezydent Przemyśla - Wojciech Bakun.

Działanie w warunkach zupełnego zaskoczenia dla wszelkich instytucji, w tym władz władz państwowych oraz ogólnoświatowych, wymagało wysiłków niemal nadludzkich ze strony wszystkich pracowników samorządowych, instytucji lokalnych, mieszkańców Przemyśla. Przekształcenie w centra pomocowe i recepcyjne niemal wszystkich obiektów samorządowych, galerii handlowych, dworca PKP i innych placówek wymagało z jednej strony szybkiej i efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej, a z drugiej zapewnienia normalnego funkcjonowania wszystkich usług publicznych i gospodarki miasta. Cały ten system pomocy, recepcji, wsparcia psychologicznego i materialnego kierowana i organizowana była przez Prezydenta Miasta Przemyśla, częstokroć w obliczu braku wykładni proceduralnych, w sytuacjach na które nikt nie znał odpowiedzi, w obliczu brania na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. System ten okazał się skuteczny, jest powszechnie doceniany przez wszystkie środowiska w Polsce i zagranicą. Jak dodaje w wywiadach Prezydent Bakun, ważne jest również to, że zmieniła się mentalność mieszkańców Przemyśla i nie tylko. Warte podkreślenia są również odważne akcje sprzeciwu Prezydenta Przemyśla wobec niektórych polityków europejskich, przybywających do Przemyśla celem zbicia kapitału politycznego - czytamy w uzasadnieniu.