17 września zapraszamy na kolejne spotkanie Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

Temat spotkania: Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna.

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r. :

  • zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
  • zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia