Z początkiem kwietnia ruszyła nowa inicjatywa Wspólnoty Pomocy, wspierająca osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Istotą przedsięwzięcia jest zbudowanie trwałej, możliwie gęstej sieci lokalnych wspólnot pomocy opartych na parafiach jako koordynatorach łączących osoby potrzebujące (zagrożone, izolowane, samotne, ubogie) z tymi osobami i instytucjami, które są gotowe nieść im podstawową pomoc w zakresie wsparcia organizacyjnego, duchowego, emocjonalnego i materialnego.

Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą – lokalne centra pomocowe mogą wesprzeć prowadzone już działania samorządowe, odciążyć administrację, zwiększyć możliwość dotarcia do osób najbardziej potrzebujących.

Organizatorami akcji są podmioty o dużym doświadczeniu w działaniach społecznych: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, Fundacja Most Solidarności, Klub Inteligencji Katolickiej, Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki. Patronat objęła Archidiecezja Warszawska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wspolnotypomocy.pl i na Facebooku: www.fb.com/wspolnotypomocy