W dniach 28-30 września br. w Zakopanem odbyło się spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Gości i Członków Forum powitała Prezes Zarządu Pani Małgorzata Małuch oraz Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji – Pan Wojciech Odzimek.

Pierwszego dnia spotkania uczestnicy mogli porozmawiać o aktualnych problemach małopolskich jst z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Panem Józefem Gawronem. Ważnym punktem spotkania było również wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - dr Kazimierza Koprowskiego, który omówił takie zagadnienia jak program „Czyste Powietrze Plus”, przeciwdziałanie skutkom suszy hydrologicznej, a także wspomniał o programach pożyczkowych WFOŚiGW w Krakowie czy programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kolejny dzień obfitował w wystąpienia ważne dla samorządowców. Przedpołudniową cześć wydarzenia rozpoczęło spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego – Panem Łukaszem Smółką.

Mieliśmy przyjemność gościć także Prezesa Zarządu Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy – Pana Wiesława Zabawę, który wraz z Mistrzem Kominiarskim Panem Piotrem Kłodowskim wygłosili przemówienia dotyczące kampanii uświadamiającej o haśle: „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”.

Równie ważnymi gośćmi byli Państwo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Dyrektor Pani Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania – Pan Jarosław Kasprzyk oraz Naczelnik Wydziału Transportu – Pan Grzegorz Sapoń, którzy przedstawili prezentację na temat Systemu zarządzania transportem zbiorowym w Małopolsce – Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Podczas wydarzenia mogliśmy także połączyć się zdalnie z Wojewodą Małopolski – Panem Łukaszem Kmitą, który wraz z II Wicewojewodą Małopolski Panem Mateusz Małodzińskim, Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej – Panem Jackiem Kowalczykiem, Zastępcą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Panem Michałem Jamką oraz Dyrektorem Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa – Panem Sławomirem Dylem wypowiedzieli się na temat aktualnych problemów samorządów w Małopolsce.

Transmisja on-line umożliwiła także wystąpienie  Zastępcy Prezesa RIO – Pani Jolanty Nowakowskiej oraz Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO – Pani Izabeli Micyk, które przedstawiły aktualną sytuację finansową małopolskich jst.

Spotkanie dopełniło wystąpienie dr Rafała Soleckiego – Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, który poruszył temat wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 przez Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Na koniec dr Hubert Guz – adiunkt w Katedrze polityki publicznej i administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, przeprowadził dla uczestników warsztaty dotyczące motywacji w pracy.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo!