Oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 nastąpiło 2 grudnia w Janowie Lubelskim w trakcie pierwszego dnia wyjazdowej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forów Sekretarzy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Miasto Świdnik.

Organizatorem Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Lublinie. 

Słowo wstępne przed ogłoszeniem Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 wygłosili dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL oraz dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Uroczystość prowadziła Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego. 

W ramach RGL 2021 ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Wspólnie z Urzędem Statystycznym w Lublinie w odniesieniu do lat poprzednich postanowiliśmy wprowadzić dodatkowe ważne cztery kryteria (nr. 13-16), co także wpłynęło nieznacznie na zmianę liderów oraz laureatów pierwszej dwudziestki, której wręczyliśmy dyplomy.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Roztocze. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Wspólnota, Gazeta Biłgorajska, Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton, Słowo Podlasia, Kroniki Tygodnia, Nowy Tydzień.

Organizacja ogłoszenia wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 zostało zaplanowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów szkoleń, kongresów i konferencji w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z dn. 25.06.2021, w tym z ograniczeniami z dnia 1 grudnia br.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ranking Gmin to inicjatywa zapoczątkowana w 2010 r. w Krakowie przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL/ FRDL MISTiA. W poprzednich latach regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuowały ją w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego nawiązała współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych trzynastu województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce.Laureaci Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021

Miasto Świdnik - I miejsce
Gmina Puchaczów - II miejsce
Miasto Biłgoraj - III miejsce


Więcej informacji o rankingu i pełne wyniki

Autorką zdjęć jest Dorota Kozdra