Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, podobnie jak co roku, organizuje kolejną, dziewiątą już edycję konkursu Ranking Gmin Podkarpacia. W tym roku pragniemy nagrodzić Gminy wyróżniające się rozwojem społeczno-gospodarczym według danych statystyki publicznej za rok 2020.

Liderów Rankingu Gmin poznaliśmy podczas Konferencji „Perspektywy oraz wyzwania planowania i zagospodarowania przestrzennego. Efektywność w finasowaniu rozwoju JST” organizowanej 16 grudnia br. w sali konferencyjnej BB Hotel Centrum w Rzeszowie. 

Ideą Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2020 zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Laureaci Rankingu:
1 miejsce: Gmina Solina
2 miejsce: Gmina Cisna
3 miejsce: Miasto Mielec 
4 miejsce: Gmina Trzebownisko
5 miejsce: Głogów Małopolski 

Więcej informacji