Szkoła Aktywnego Sektora zaprasza do działań wzmacniających wizerunek wszystkich organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego! Zostały ostatnie tygodnie na zgłoszenie się – rekrutacja dla organizacji pozarządowych potrwa jeszcze do marca 2024 roku.


Co oferuje projekt?

  • inspiracje, jak skutecznie promować organizację w mediach lokalnych i społecznościowych,
  • wsparcie eksperckie na etapie przygotowania i realizacji akcji informacyjnej,
  • wsparcie graficzne, dzięki którym przygotujesz materiały informacyjne zgodnie z wymogami projektu i Programu,
  • zwrot kosztów do 1000 zł na działania związane z realizacją Waszej akcji.

Kto może się zgłosić?

  • każda organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich) działająca poza Warszawą na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w tym różnorodności społecznej, równego traktowania i dialogu.
  • jednym z priorytetów projektów jest wspieranie organizacji z mniejszych miejscowości oraz krótkim stażem działalności, ale czekamy na zgłoszenia również od organizacji z większych miast i z większym doświadczeniem.


Więcej informacjihttps://szkolasektora.org.pl/budowanie-wizerunku/

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy to projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.