Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspiera kobiety aktywnie działające w samorządzie terytorialnym, NGO-sach i życiu publicznym. 

W dniach 21-22 października w Białymstoku profesor Małgorzata Fuszara, Członkini Rady Fundatorów FRDL oraz Marta Siemieniuk, Dyrektorka Ośrodka Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum wzięły udział w I Forum Kobiet Podlasia Białystok. Profesor Małgorzata Fuszara radziła uczestniczkom, jak zaistnieć w polityce. Nasza Fundacja była jednym z inicjatorów wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczyły kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy w różnych dziedzinach i swoimi doświadczeniami chciały podzielić się z innymi. W konferencji uczestniczyło około 250 osób. 

Podczas uroczystej gali pięć pań otrzymało statuetki Liderki Aktywności Społecznej. Marta Siemieniuk wręczała statuetkę w kategorii: Organizacja pozarządowa. Nagroda powędrowała do Bożeny Bednarek, W-ce Prezeski Stowarzyszenia Szukamy Polski, Redaktorki Naczelnej portali podlaskisenior.pl i poeciwsieci.pl

Inicjatorki Forum to wraz z naszą organizacją: 100-lecie Kobiet, Era Nowych Kobiet Podlaskie, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, Sukces Pisany Szminką, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Zdjęcie: Łukasz Ławreszuk (Facebook: Forum Kobiet Podlasia).