Kongres to najważniejsze wydarzenie dedykowane Sekretarzom Miast, Gmin, Powiatów i Województw, podczas którego poruszamy kwestie niezwykle istotne dla rozwoju zarówno urzędu, jak i jego pracowników. Sekretarz to nie tylko osoba odpowiedzialna za organizację i prowadzenie dokumentacji, ale także wsparcie dla całej struktury zarządzającej. Spotkania takie jak Kongres Sekretarzy to świetna okazja, aby omówić zagadnienia związane z zarządzaniem, cyfryzacją, obroną przed cyberzagrożeniami, podyskutować o obowiązujących przepisach czy kompetencjach Sekretarzy.

Kongres to dwa dni wykładów, prelekcji, dyskusji i spotkań z praktykami, ekspertami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych.

Dzięki takim spotkaniom, sekretarze mają możliwość wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy, która pozwala im doskonalić swoje umiejętności oraz lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Kongres Sekretarzy to również doskonała okazja do budowania sieci kontaktów zawodowych i nawiązywania współpracy z innymi osobami z branży.  

Kongres to miejsce, w którym rodzą się nowe koncepcje, które przekładają się na rozwój samorządu w Polsce. Wnioski z dyskusji i pomysły uczestników przyczyniają się do poprawy efektywności pracy jednostek samorządowych. Celem wydarzenia jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy uczestników.

Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem: Rozwój kompetencji i usług dla mieszkańców, jako priorytet administracji samorządowej w dynamicznym i wymagającym otoczeniu.

Szczegóły dotyczące VIII Krajowego Kongresu Sekretarzy: www.kongressekretarzy.pl

Informacja prasowa o VIII Krajowym Kongresie Sekretarzy