Важливим проектом, який FRDL реалізовує з липня 2016 року – це Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE). Це відповідь на найвіжливіші виклики, що стоять перед Україною у зв’язку з децентралізацією державної влади та реформою місцевого самоврядування.
Проект фінансується USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) та реалізується міжнародним консорціумом на чолі з Global Communities. Головна мета проекту - зміцнення місцевого самоврядування в Україні, підтримка процесу децентралізації та забезпечення умов для розвитку місцевих громад. Проект буде реалізовуватися до березня 2022 року.

FRDL – фонд створений в 1989 році для підтримки розвитку самоврядування в Польщі, був обраний для реалізації проекту DOBRE як найдосвідченіша та найвизначніша польська організація в цій галузі. Заходи FRDL реалізуються з липня 2016 року по березень 2022 р. і зосереджуються на консультаційній підтримці у сфері стратегічного планування, що базується на т.зв. Модель FRDL – Партисипативна модель стратегічного планування FRDL.

Іншими партнерами, які реалізують різні компоненти програми, є такі американські, українські та польські установи: Global Communities (лідер проекту) – США, Український Кризовий Медіа Центр – Україна, SocialBoost– Україна, Національний Демократичний Інститут – США, Малопольска Школа Державного Управління при Краківському Університеті Економіки – Польща.

Спочатку програма DOBRE працювала в 75 українських територіальних громадах у семи областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020 року, у зв'язку з великим інтересом українських органів місцевого самоврядування, спонсор Програми прийняв рішення про продовження і розширення заходів, завдяки чому розпочалась робота ще в трьох додаткових областях: Запорізькій, Чернівецькій та Чернігівській. 

Всього бенефіціарами DOBRE є вже 100 органів місцевого самоврядування та місцевих спільнот!

Програма DOBRE спрямовує більшу частку технічної та фінансової допомоги на місцевий рівень, зокрема створюючи умови для нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) краще управляти ресурсами, підвищити якість комунальних послуг, стимулювати місцеву економіку та підвищити залученість громадян. DOBRE допомагає ОТГ зростати та процвітати шляхом посиленого місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку, і водночас слугувати моделями та мотиваторами для інших громад, котрі планують об’єднання. Завдяки такому прикладу вони зможуть ефективніше виконувати свої завдання.
Програма також включає додаткові компоненти: освіту, спрямовану на молодь, жінок та місцевих лідерів; розвиток сектору освіти для потреб державного управління, технологічної підтримки, а також медіа-кампанії, спрямованої на українське суспільство.

Фонд реалізує один з найважливіших компонентів проекту, який полягає в консультативній допомозі у підготовці стратегічних планів розвитку новостворених українських об’єднаних територіальних громадах. Крім того, ці стратегії є основою для розробки інших форм підтримки в рамках програми DOBRE.

Усі стратегії розробляються на основі Партисипативної моделі стратегічного планування участі (так званий метод FRDL), яка передбачає широке залучення місцевого населення до цього процесу, в т.ч. завдяки участі у роботі стратегічних груп, дослідженню умов життя та якості громадських послуг, а також численні громадські консультації.
Згідно з підходом FRDL, стратегія розвитку - це не лише документ, що визначає основні напрямки органів місцевого самоврядування, а й план розвитку всієї місцевої громади. Це означає необхідність розробити місцевий консенсус щодо положень стратегії та узгодити обсяг та принципи включення широкого кола зацікавлених сторін у процес впровадження стратегії. Власне тому для жителів так важливо формувати почуття спільної відповідальності за свою малу батьківщину.

Окрім компоненту стратегічного планування, Фонд також організовує для представників окремих громад низку навчальних занять під назвою «Академія лідерства» (що реалізується додатково у тісній співпраці з Радою Європи), а також навчальні візити до польських муніципалітетів, під час яких українські учасники мають можливість дізнатися про принципи функціонування та досягнення польських місцевих органів самоврядування та найцікавіші місцеві ініціативи.

Від початку проекту у рамках програми DOBRE, Фонд зреалізував:

  • 105 процесів проведення поглибленої соціальної діагностики, підсумком були звіти, що представляють найважливіші умови розвитку громад, що беруть участь у програмі (а також 25 наступних звітів у процессі приготування)
  • 92 процеси партисипативного стратегічного планування, в результаті яких були розроблені стратегії розвитку з дуже широким залученням місцевих жителів 
  • 24 навчальних занять в рамках "Академії лідерства" (для 8 груп та 160 учасників)
  • 13 навчальних візитів до Польщі (для 269 учасників – перед усім представників українського самоврядування) 
  • серія менторингових візитів, щодо впровадження стратегій розвитку в 63 громадах 
  • діяльність з поширення методів стратегічного управління та попереднього досвіду, отриманного в рамках програми DOBRE (завдяки конференціям, семінаром, дискусійним панелям).

Польська підтримка українських органів місцевого самоврядування також була дуже важливою в умовах епідемії Covid-19, коли організовувались онлайн-конференції та семінари, під час яких, серед іншого, польські експерти та представники місцевого самоврядування ділились своїм досвідом щодо організації життя і праці в умовах пандемії та карантину.

У січні 2018 року Міністерство регіонального розвитку України, яке відповідє за процес децентралізації та розвитку самоврядування, визнало програму DOBRE одним з найкращих та найефективніших проектів, що підтримують так важливі для України трансформації.
Для отримання додаткової інформації про проект відвідайте сторінку:  http://decentralization.gov.ua/news/8146


Програма реалізується командою:
Головний експерт (спеціаліст з інституційного розвитку) -  голова правління FRDL Цезари Трутковскі
Координатор проекту - Катажина Чарноленська (katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl, +48 553 884 104)
Асистент координатора - Софія Усеінов (sofiia.useinow@frdl.org.pl, +48 531 118 130)

FRDL реалізує проект DOBRE на основі угоди про субгрант, укладеної з Global Communities та відповідно до стандартних принципів USAID („Standard Provisions for Non-U.S. Non-governmental Organizations” – "Стандартні положення для неурядових організацій поза США"), що застосовуються до всіх одержувачів грантів, що реалізують проекти фінансовані USAID та урядом США. В рамах обов’язкових правил спонсора, FRDL розробив та застосовує свою діяльність серед інших до:
- Політикі щодо заборони торгівлі людьми документ у форматі PDF (скорочено) та
- Плану відповідності Правилам USAID щодо запобігання торгівлі людьми,
які відповідають детальним вказівкам, що містяться в  „Standard Provisions for Non-U.S. Non-governmental Organizations: M15. Trafficking in Persons”.

-----------------------------------------------------------

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це шестирічна програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). DOBRE працює для надання допомоги територіальним громадам (ТГ) в Україні, щоб долати виклики та використовувати можливості, які дає децентралізація, через поліпшення місцевого самоврядування і підвищення рівня залучення громадян до вироблення положень та прийняття рішень. Галузі технічної підтримки ураховують: стратегічне планування; управління фінансами; надання публічних послуг; місцевий економічний розвиток; гендерно орієнтовані та молодіжні політики. DOBRE також працює над посиленням взаємозв’язків та співпраці серед ТГ. Партнерами Global Communities у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр; SocialBoost; Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща; та Національний Демократичний Інститут (NDI).

Програма USAID DOBRE співпрацює із 100 громадами у 10 областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Чернігівській та Запорізькій.