PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Działalność międzynarodowa Fundacji skupia się na promocji Polski, jej osiągnięć w sferze reformowania społeczeństwa, gospodarki i państwa. Pierwsze inicjatywy międzynarodowe rozpoczęły się już w 1992 roku, kiedy wraz z Uniwersytetem Rutgersa zorganizowano w Krakowie pierwszą międzynarodową konferencję na temat samorządu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 12 krajów postkomunistycznych. Od tamtego czasu Fundacja zrealizowała szereg projektów międzynarodowych  m.in.  we współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (głównie z państwami bałkańskimi), byłymi republikami radzieckimi położonymi w Azji, a także z Tunezją, która w 2011 roku rozpoczęła proces budowania demokratycznych struktur państwa.

W ostatnich latach najwięcej działań ponadnarodowych FRDL realizowanych jest na rzecz Ukrainy. Fundacja od blisko 20 lat wspiera tam reformy demokratyczne na szczeblu lokalnym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Projekty realizowane obecnie we współpracy z Ukrainą koncentrują się na przekazywaniu najlepszych doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze polskiej samorządności lokalnej, praktycznych aspektów  diagnozowania potrzeb i problemów lokalnych oraz wdrażania procesów partycypacyjnego planowania strategicznego. Ponadto, działania projektowe służą realizacji diagnoz i opracowaniu  raportów prezentujących uwarunkowania lokalne, wspieraniu zarządzania zasobami lokalnymi, wzmacnianiu zaangażowania mieszkańców w życie publiczne oraz stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Głównymi odbiorcami działań są przedstawiciele jednostek terytorialnych, organizacji pozarządowych, liderzy lokalni i młodzież.