• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE (kontynuacja 2022-2025)

Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE to dziewięcioletni projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

W latach 2016-2022 program DOBRE ściśle współpracował ze 100 jednostkami terytorialnymi w dziesięciu regionach Ukrainy, aby pomóc im wykorzystać szanse i sprostać wyzwaniom, jakie niósł ze sobą proces decentralizacji. (Więcej informacji na temat zakończonych działań na stronie dot. DOBRE w latach 2016-2022).

W latach 2022-2025 program DOBRE będzie współpracował z co najmniej 60 ukraińskimi jednostkami terytorialnymi, wspierając je w przezwyciężeniu skutków wojny, odbudowie oraz kontynuowaniu drogi zrównoważonego rozwoju.

Obecną edycję programu realizować będzie konsorcjum następujących organizacji: Global Communities (USA) jako lider projektu, oraz główni partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL / Polska), Ukraine Crisis Media Center (UCMC / Ukraina) oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP/UEK / Polska).

Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat planowanych i realizowanych działań.

Kontakt:
Katarzyna Czarnołęcka: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl

-----------------------------------

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, realizująca program „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” (edycja 2022-2025), finansowany przez USAID, ogłasza rekrutację na stanowisko:

EKSPERTA W RAMACH KOMPONENTU: Response to the Crisis
- Ogłoszenie
- Formularz oferty

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami rekrutacji
zawartymi w danym Ogłoszeniu.

Termin złożenia ofert upływa 3 marca 2023 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dobre.rekrutacja@frdl.org.pl