Odpis 1 procentu podatku, od 2004 roku stał się sposobem wspierania finansowego organizacji pozarządowych ze statusem pożytku publicznego. Rozwiązania prawne ulegały na przestrzeni lat istotnym zmianom, ukierunkowanym przede wszystkim na uproszczenie procedury transferu odpisu podatkowego oraz zwiększenie transparentności działania organizacji. Obowiązujący od 2022 roku zbiór aktów prawnych, określanych jako „Polski Ład” wprowadził zmiany, jakie w perspektywie przyszłych lat dotkną również alokacji jednoprocentowej. Co się zmieni? Więcej szczegółów w analizie dr hab. Grażyny Piechoty, prof. KAAFM.