Zapewnienie właściwej konkurencyjności zamówień publicznych powinno być dążeniem każdego świadomego i inteligentnego Zamawiającego. Rynek zamówień publicznych staje się coraz bardziej wymagający dla Zamawiających, czemu nie sprzyja obecna sytuacja gospodarcza. Trudna sytuacja finansów publicznych i ograniczone źródła finansowania zamówień publicznych, pomimo możliwości wykorzystania wsparcia unijnego, wymagają ciągłego poszukiwania oszczędności. Nie można jednak zapominać o tym, że dziś bycie konkurencyjnym na rynku zamówień to nie oferowanie wykonania przedmiotu zamówienia za najniższą cenę, ale jej kalkulacja uwzględniająca aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne będące korzyściami dla Zamawiającego pomimo nawet wyższej ceny. Więcej w opinii dr Jarosława Rokickiego "Budowanie konkurencyjności zamówień publicznych (perspektywa Zamawiającego)".