Czym kierują się decydenci podejmując działania publiczne? Czy opierają się na dowodach, analizach eksperckich i danych pochodzących z badań, czy raczej całkowicie ufają własnej intuicji i przekonaniom?

Czy można podejmować racjonalne decyzje bez dostępu do wiarygodnych źródeł? A jeśli mamy ów dostęp, to czy każdy (polityk, urzędnik) potrafi analizować dane i przekształcać je na skuteczne rozwiązania problemów publicznych?

Nad tym zagadnieniem pochyla się prof. Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej, którym w swoim opracowaniu identyfikuje kluczowe bariery działań opartych na dowodach w polityce publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem.