System wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych, ma swój formalny i finansowy wymiar. W Polsce główną osią systemu są dodatkowe środki finansowe, przekazywane do gmin na organizację edukacji języków oficjalnie uznawanych mniejszości narodowych i etnicznych. Środki te trafiają do samorządów w formie powiększonej subwencji oświatowej.

Od wielu lat pojawiają się jednak głosy, że dodatkowe pieniądze, które mają w założeniu służyć wsparciu procesu podtrzymania i rozwoju tożsamości członków mniejszości narodowych i etnicznych, nie zawsze są wydatkowane zgodnie z zamysłem ustawodawcy, ponieważ wykorzystuje się je do wspierania gminnych budżetów.

Od przełomu 2021 i 2022 r. temat edukacji mniejszościowej zyskał ogólnopolskie zainteresowanie za sprawą dyskryminacyjnych zmian w odniesieniu do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Sprawa ma swoje tło polityczne, w którym widać nierozwiązane od lat problemy. Więcej informacji w analizie dr Marka Mazurkiewicza pt. "Edukacja języków mniejszości jako narzędzie ochrony przed skutkami kryzysu demograficznego?"