Weszły w życie ważne zmiany związane z nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z nimi, w sposób istotny zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami nowelizacji, które omawia Dr Dariusz P. Kała w swoim opracowaniu.