Nawiązując do coraz bardziej skomplikowanej sytuacji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Centrum Ekspertyzy Lokalnej (CEL FRDL) prezentuje opinię pt. „Którędy do ładu śmieciowego w gminach?” Autorem jest Maciej Kiełbus, doświadczony doradca prawny wielu JST.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem: Którędy do ładu śmieciowego w gminach?