Młodzieżowe rady istniały dotychczas wyłącznie w gminie i w mieście na prawach powiatu. Od czerwca 2021 roku mogą one działać również w pozostałych JST. Wcześniejszy brak regulacji w tym zakresie, skutecznie ograniczał możliwości ich działania.

Wprowadzenie mechanizmu współuczestnictwa struktur młodzieżowych na poziomie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego to słuszny krok ustawodawcy, wzmacniający dialog międzypokoleniowy i budujący postawy obywatelskie wśród młodzieży.

Ponadto młodzieżowe rady/sejmiki pozwalają spojrzeć na potrzeby mieszkańców z nowej perspektywy, czyli z punktu widzenia najmłodszych mieszkańców gmin, powiatów i województw. Więcej o funkcjonowaniu młodzieżowych rad w komentarzu dr hab. prof. KAAFM dr Moniki Augustyniak.