Nowe zasady wydawania dowodów osobistych w związku z nowelizacją z dnia 14 kwietnia 2021 r. budziły wiele wątpliwości już na etapie procesu legislacyjnego. Na płaszczyźnie administracji samorządowej niepokój budziły regulacje odnośnie nowego wzoru dowodu osobistego oraz procedury związane z pobieraniem przez pracowników samorządowych. danych biometrycznych, czyli odcisków palców. Więcej w komentarzu dr Agaty Nodżak.