Problematyka dotycząca ochrony trwałości stosunku pracy jest niezwykle ważnym zagadnieniem z perspektywy zarówno pracowników jst, jak i pracodawców. Status prawny osób zatrudnionych w organach jednostek samorządu terytorialnego nie pozostaje bez wpływu na ochronę trwałości stosunku pracy. 

O tym w jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem samorządowym oraz jakie prawa i obowiązki przysługują pracownikom i pracodawcy możemy dowiedzieć się z ekspertyzy dr Mariusza Paradowskiego pt. ,,Ochrona trwałości stosunków pracy pracowników samorządowych"