Kontynuujemy analizę konsekwencji pandemii na działalność administracji samorządowej. Tym razem zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Janusza Białka pt. ,,Praca zdalna - przejściowa konieczność czy trwały trend? Analiza w kontekście przyszłości samorządowego prawa pracy".

Praca zdalna funkcjonuje w naszym systemie prawnym od ponad roku. Wykonywanie pracy zdalnej zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie pracą zdalną, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców, zdecydowano o wprowadzeniu jej na stałe do przepisów Kodeksu pracy.

Dzięki nowej regulacji pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną.

Jakie skutki mogą mieć proponowane zmiany dla administracji samorządowej?

Zapraszamy do zapoznania się z naszą analizą.