W ciągu ostatnich trzech dekad pojawiło się przynajmniej kilkadziesiąt projektów ustaw metropolitalnych, spośród których co najmniej kilkanaście miało dalece zaawansowaną formę redakcyjną i trafiło do tzw. laski marszałkowskiej. Niestety, na większość z nich padła „klątwa pierwszego czytania” i po rzeczonym pierwszym czytaniu kolejno traciły swój byt prawny. 

Z przedmiotowego raportu i jego syntetycznych analiz ujawnia się obraz, z jednej strony, bezskutecznej władzy publicznej, która od dekad, pomimo tak wielu prób, nie jest w stanie przeprowadzić reformy kluczowej dla systemu zarządzania publicznego w państwie, a także dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Z drugiej strony ukazuje się obraz prac wielu ludzi i instytucji, których efektem są liczne projekty ustaw, a także opracowania eksperckie.

Należałoby – nawiązując do tej drugiej refleksji – postawić tezę, iż w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje już w zasadzie gotowa ustawa metropolitalna, trzeba ją jedynie znaleźć „w szafie”, „odkurzyć” i aktualizować. 

Więcej w analizie, której autorem jest dr hab. Jakub H. Szlachetko, Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego.

Nr analizy: 13/2022