Bez rozwiniętego segmentu partnerów społecznych, jakim są lokalne organizacje pozarządowe ogniskujące aktywność mieszkańców, procesy rewitalizacji nie powiodą się i nie doprowadzą do pozytywnej zmiany społecznej.

Skuteczna rewitalizacja wymaga nie tylko eksperckiego podejścia i zastosowania metody wskaźnikowej, ale przede wszystkim osiągnięcia konsensusu wokół akceptacji celów rewitalizacji oraz kształtu proponowanych projektów. Jest to proces, do którego należy włączyć mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, podmioty społeczne oraz grupy formalne i nieformalne. W procesie tym najważniejsze jest zbudowanie podstaw partnerskiego dialogu z lokalną społecznością.

O zaangażowaniu wspólnoty lokalnej w proces rewitalizacji piszą w publikowanej analizie dr Arkadiusz Malkowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie oraz Robert Żarkowski Dyrektor Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie i Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL.

Pełen tekst analizy