Kreowanie polityki publicznej – bez względu na szczebel decyzyjny i zasięg danej polityki – jest ,,sportem zespołowym", angażującym nie tylko administrację publiczną, ale także szereg innych podmiotów. Mimo coraz powszechniejszych praktyk przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawnych lub innych decyzji, wyniki wielu konsultacji wciąż są uwzględniane w zbyt małym stopniu, a same procesy konsultacyjne ograniczają się często jedynie do realizacji wymogu formalnego.

Rzeczywisty wpływ obywateli na działanie władz publicznych poprzez proces konsultacji wymaga zatem znaczących usprawnień. O roli interesariuszy w stanowieniu prawa lokalnego pisze dr Joanna Podgórska-Rykała.

Pełen tekst analizy