W polskim systemie prawnym samorządowe kolegia odwoławcze spełniają znamienną rolę w kształtowaniu praw i obowiązków obywateli. Obecnie łączna ich liczba wynosi 49. Przed piętnastoma laty pojawiła się koncepcja likwidacji tych organów administracji publicznej oraz przekazania ich dotychczasowej kompetencji procesowej wojewodom. Taki zamysł legislacyjny spowodował falę sprzeciwów. Więcej w komentarzu dr Mariusza Paradowskiego "Samorządowe Kolegia Odwoławcze - zadania, kompetencje, procedura".