Istotna nieprawidłowość w spółkach komunalnych wypływa m.in. z bieżącej polityki zatrudnienia. Jest nią coraz częstsze tworzenie zbędnych stanowisk kierowniczych (lub jednoosobowych samodzielnych) i zatrudnianie radnych w spółce komunalnej, nie tylko macierzystych, ale działających nawet w innych jednostkach samorządowych. Kwestie naboru pracowników do spółek nigdzie nie zostały uregulowane. Można powiedzieć, że panuje swoboda i dowolność. Zatrudnianie w spółkach komunalnych (w ogóle w spółkach publicznych) nie podlega żadnym rygorom i żadnym ograniczeniom. Praktyka dowodzi, że to tzw. przechowalnia dla chwilowo „nieczynnych” polityków oraz dla członków rodzin zarówno „czynnych”, jak i „nieczynnych” polityków. Więcej o kondycji i problemach spółek komunalnych w analizie dr Zofii Dolewki: "Spółki komunalne w samorządzie terytorialnym"

Nr analizy: 19/2022