Wadliwe prawo przestrzenne przyczynia się do wysokich kosztów funkcjonowania infrastruktury, codziennych i długofalowych trudności życia społecznego oraz działalności przedsiębiorstw, obniżania efektywności lokalnych systemów terytorialnych. Prowadzi to do dysfunkcjonalności i degradacji przyrodniczej, społecznych strat i ekonomicznych kosztów chaosu przestrzennego. W warunkach braku nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu wciąż realne są bardzo poważne zagrożenia dla przyszłości polskiej przestrzeni, polskiego społeczeństwa, gospodarki i samorządów terytorialnych. Więcej w analizie prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego "Stan planowania przestrzennego w gminach".