Potrzeba ochrony praw sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa, została dostrzeżona na poziomie Unii Europejskiej jeszcze w 2018 roku, kiedy rozpoczęto pracę nad przyjęciem nowego aktu prawnego. Efekty tej pracy znalazły swoje odzwierciedlenie w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Polski prawodawca rozpoczął prace nad przyjęciem przepisów wdrażających Dyrektywę dość późno. Do przyjęcia ustawy zgodnie z wymogami Dyrektywy pozostał mniej niż jeden miesiąc. Od dnia 17 grudnia 2021 roku przepisy powinny zacząć obowiązywać część pracodawców, a w chwili obecnej nie istnieje ustawa, która ma być przez pracodawców wdrożona i stosowana.

Obowiązek wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony sygnalistów wiąże się z przyjęciem dodatkowych obowiązków i może stanowić dla jednostek sektora publicznego wyzwanie. warto jest podjąć działania w celu wprowadzenia procedur zgodnych z założeniami Dyrektywy i projektowanej ustawy, nie czekając do 17 grudnia 2021 roku.

Na czym polega ochrona sygnalisty i jakie są obowiązki pracodawcy wynikające z unijnej Dyrektywy przeczytamy w opinii mecenasa Miłosza Rabczyńskiego.